powered_by.png, 1 kB

Start
Pozorna samodzielna dzialalność gospodarcza Scheinselbständigkeit
Spis treści
Pozorna samodzielna dzialalność gospodarcza Scheinselbständigkeit
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7

 

Anna Starzyk

Zawartość artykułu

Prowądzacy samodzielną dzialalność gospodarczą w Niemczech mogą przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek być potraktowani jako tzw. Scheinselbständige – pozornie prowadzący dzialalność gospodarczą.

O tym czy istnieją przesłanki uznania przedsiębiorcy za zwykłego pracownika orzeka Niemiecki Federalny Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych Deutsche Rentenversicherung Bund.

W przypadku stwierdzenia pozornej samodzielności osoba wykonująca pracę musi wespół z pozornym zleceniodawcą a faktycznym pracodawcą pokryć po połowie zaległe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonuja swojej dzialalności w sposób pozorny moga być w pewnych sytuacjach zobowiązani do ubezpieczenia emerytalno-rentowego sog. Rentenversichrungspflichtiger Selbständiger. Wówczas musi on sam, w calości oplacać to ubezpieczenie.

Wyjątki od tego zapisu przewidziane są dla przedsiębiorcow rozpoczynajacych prowadzenie dzialalności jako tzw. Existenzgründer i starszych przedsiębiorców.

Można taże w drodze podania wnosić o zwolnienie z tego obowiazku.1. Pojęcie "Scheinselbständige"

Osoby, które formalnie (np. na podstawie Gewerbeschein ) wystepują jako samodzielni przedsiębiorcy, mogą przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek być potraktowani jako tzw. Scheinselbständige, czyli zwykli pracownicy pozornie tylko wykonujacy swa pracę jako samodzielni zleceniobiorcy.

Pozorność samodzielnej dzialalności gospodarczej w Niemczech wyraża sie w tym, ze osoby czynne zawodowo, wystepując fikcyjnie jako przedsiębiorcy niezależni wykonują usługi lub świadczenia z umowy o dzieło w sposob charakterystyczny dla umów o pracę. Są to najcześciej drobni przedsiębiorcy posiadający tylko jednego zleceniodawcę .

Z prawnego punktu widzenia są oni faktycznie pracownikami, za których pracodawca powinien odprowadzać podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne i na wypadek bezrobocia).

Samo pojęcie prawne "Scheinselbständigkeit" zostało wypracowane i rozwinięte w orzecznictwie sadów społecznych i sadów pracy. Rozstrzygającym kryterium jest personalna zależność zleceniobiorcy od zleceniodawcy tzw. podległość pracownicza w sferze czasowej, miejscowej i rzeczowej oraz organizacyjne uzależnienie zleceniobiorcy od przedsiębiorstwa zleceniodawcy (wyrok Federalnego Sadu Spolecznego - Bundessozialgerichts (BSG) z 19.08.2003).


 
« poprzedni artykuł
Wydanie polskie: Copyright (C) 2005 Versicherungen und Consulting Anna Starzyk :: (C) 2016 Versicherungen Consulting STARZYK
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem udostępnianym na warunkach licencji GNU/GPL.